2023.02.14-2023.02.23

Giardini-Naxos

Giardini-Naxos

2023.02.14-2023.02.23

Mesyna

Mesyna

2023.02.15

Syrakuzy

Syrakuzy

2023.02.16. 2023.02.18

Taormina

Taormina

2023.02.17

Etna

Etna

2023.02.19

Katania

Katania

2023.02.21

Palermo

Palermo

2023.02.22

Agrigento

Agrigento

2023.02.23

Tagi: