Stare projekty

Moje stare projekty programistyczne. Już dawno zapomniane, ale szkoda wyrzucić... :-)

  • MiCHA Nodelist Converter - Program może być przydatny szerszemu gronu użytkowników sieci FTN. Zaimplementowałem w nim całe stado różnych przydatnych funkcji, służących do manipulowania nodelistami. Powstawał on na przestrzeni kilku lat począwszy od około 1996, bez żadnego konkretnego planu. Nowe funkcje dodawałem po prostu wtedy, gdy z jakiegoś powodu były mi potrzebne. Kod źródłowy nie powinien być oglądany, bo oczy bolą. :-)
  • CFRoute - Jest to niezwykle zawansowany packer netmaili, przeznaczony do użytku w węzłach sieci FTN, korzystających z mailerów typu Binkley. Jest wyposażony w bardzo bogate możliwości konfiguracji tablicy routingu - nie tylko na podstawie adresu docelowego listu, ale także wielu innych parametrów. Obsługuje bazy listów typu MSG oraz Squish. Autorem programu jest Carlos Fernandez Sanz, ale zaprzestał on rozwijania kodu i przekazał go Tobiasowi Ernstowi. Ja z kolei dodałem do programu pełną obsługę nodelist sieci FTN. Teraz jest możliwe definiowanie routingu do hubów automatycznie na podstawie najnowszej dostępnej nodelisty. Dodatkowo wykonałem także port dla Cygwina.Dostępne są trzy wersje plików wykonywalnych dla: Dosa, Windows oraz dla Cygwina. Dodatkowo dostępne są źródła, które powinny się dać skompilować pod OS/2, Linuxem i FreeBSD.
  • Terminus Font Mazovia - Font z kodowaniem polskich znaków w standardzie Mazovia. Przeznaczony głównie do uruchamiania starych programów pod Dosemu, choć zapewne może zostać użyty i w innym celu... :-)